Älvis Städ AB
X

Coronavirus (Covid-19)

Älvis Städ AB och alla dess medarbetare följer de riktlinjer och rekommendationer som återfinns hos Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/) gällande coronavirussjukdomen (Covid-19).


I förebyggande syfte vill vi att våra kunder tar kontakt med oss om det finns misstanke om smitta.


Städtillfället kan då ombokas.

Partner

Vad folk säger om oss