/** */ Behandling av Personuppgifter - Älvis Städ AB | Vi följer lagen

Behandling av Personuppgifter

 

  • För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Älvis Städ AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
  • Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
  • Älvis Städ AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Älvis Städ AB och som samlas in i samband med avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
  • Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Älvis Städ AB samt andra tjänster som Älvis Städ AB med partners har tillhandahållit.
  • Älvis Städ AB använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt. Älvis Städ AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget samt använder partners som får viss del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.
    Exempel på information som samlas in är personnummer för anmärkningskontroll; samt RUT-ansökan, personinformation, hushållets storlek, boendeform, telefonnummer, e-postadress etc.
  • Älvis Städ AB förbehåller sig rätten att inhämta en anmärkningskontroll om kunden, innan avtal ingås. Älvis Städ AB äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av anmärkningskontrollen avböja att ingå avtal med kunden.

Läs mer om behandling av personuppgifter i våran integritetspolicy.